Kontakt/søknadsskjema

Stedsadresse (for post & pakker til barna) :
Trefoldighet Feriekoloni
Stranda 16, Postboks 3, 3480 Filtvet

Oslo-adresse (for post utover sommerferietid) :
Trefoldighet Feriekoloni
Postboks 6929, St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Kontakt :
Tlf: 32 79 65 42 / 32 79 62 70 (fasttelefon til feriekolonien)
Mobiltlf: 481 11 106 (Elin)

E-post :
feriekolonien@feriekolonien.no


Søknadsskjema :
Hvis du har ytterligere spørsmål i forbindelse med vårt søknadsskjema eller annen viktig informasjon å melde, kan du kontakte oss direkte på telefon.

Link til skjema


HER FINNER DU OSS